Stabilisatie
“De Centrale Bank van Suriname hecht veel belang aan het stabiliseren van de economie en de wisselkoers, het vergroten van de reserves, de industriële productie en export, en het tot stand brengen van een algemeen evenwicht in de economie.”

“Onze grondstofprijzen zijn enorm gestegen, maar zoals ik altijd zeg: zonder macro-economisch beleid is geluk onmogelijk.”

Grote loonstijgingen
“Te grote loonstijgingen hebben direct gevolgen voor de totale vraag, waardoor hoge inflatie kan ontstaan, en dat is uiteindelijk slecht voor de economie en voor de mensen. We moeten leren van het verleden: een reële loonstijging van 66 procent leidde in 1996 bijna tot hyperinflatie en grootschalige wisselkoersdepreciaties,waar pas in 2001 een eind aan kwam.
De CBvS zal haar uiterste best doen om gevolgen voor de totale vraag te voorkomen, maar we moeten naar het verleden kijken om de potentiële gevaren van dergelijke abrupte stijgingen van de binnenlandse vraag te begrijpen en te voorkomen.”

“We zouden genoodzaakt zijn tot het vergroten van de reserves op de korte termijn. Daarnaast zou de CBvS de rentetarieven voor het banksysteem moeten verhogen om de kredietgroei in de private sector te beperken. Voor alle duidelijkheid: al deze maatregelen zijn bedoeld om de vraag in de private sector te beperken, en dat betekent het beperken van investeringen, groei en werkgelegenheid. Maar de CBvS zou noodgedwongen proberen om de binnenlandse vraag zo lang als nodig te beperken om de jaarlijkse inflatie onder de 4 à 5 procent te houden. Dit zou uiteindelijk noodzakelijk zijn om de Surinaamse dollar niet te hoeven devalueren.”

Capaciteitsontwikkeling
“De Centrale Bank maakt op dit moment een ingrijpend proces door van verbetering en modernisering; dat betekent dat we veel hebben gedaan aan capaciteitsontwikkeling. Tegelijkertijd geloven we dat de Centrale Bank effectiever zal functioneren als het institutionaliseringsproces goed wordt uitgevoerd.”

Diversificatie
“De regering roept krachtig om verdere diversificatie van de economie; wij zijn van mening dat vooral in de landbouw veel kan worden gedaan. We kunnen een grote leverancier worden van voedsel voor de regio, en op dit moment zijn we in staat om fondsen te kanaliseren en om de infrastructuur te creëren voor de sectoren die onze zeer geconcentreerde productiebasis kunnen doorbreken. Als we dat op de juiste manier doen, denk ik dat Suriname binnen een paar jaar een zeer sterk en gediversifieerd land zal zijn, met goede afzetmarkten in de regio.”

Informatie
“We proberen het publiek zo snel mogelijk te informeren over belangrijke ontwikkelingen. We zijn ons er altijd van bewust dat als de Centrale Bank iets bekendmaakt, dat een grote impact heeft op het hele land. Wanneer we iets bekendmaken, is daar goed over nagedacht, zodat we het juiste bericht de wereld in sturen.”

“Het is een kleine en open economie, geruchten kunnen zich snel verspreiden en verkeerd gekozen woorden kunnen grote gevolgen hebben, dus gaan we altijd zorgvuldig te werk. En we zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden.”

Monetair beleid
“Ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd dat de Centrale Bank van Suriname niet zal aarzelen de monetaire voorwaarden aan te scherpen als er aanwijzingen zijn dat de inflatiedruk weer toeneemt.”

Kleine landen
“We zijn ons er volledig van bewust dat Suriname maar een klein land is met beperkte financiële middelen, een kleine bevolking van net iets meer dan een half miljoen mensen en een zeer geconcentreerde economische basis. De grote afhankelijkheid van de export van maar een paar grondstoffen maakt Suriname kwetsbaar. We moeten dit risico beperken met behulp van een aantal maatregelen, onder meer de snelle oprichting van het Sovereign Wealth Fund, aanhoudende matiging, de gerichtheid op stabiliteit in het macro-economische beleid en permanente aandacht voor het handhaven van beheersbare schuldniveaus.”

Structureel beleid
“We staan voor de uitdaging om te zorgen voor duurzame economische ontwikkeling en diversificatie van onze nu nog op delfstoffen gebaseerde economie. We hebben ervoor gekozen om te investeren in ons belangrijkste kapitaal: onze mensen. We implementeren programma's voor de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, en we zijn bezig met een proefproject voor naschoolse opvang, zodat niemand van onderwijs wordt uitgesloten. Met onze gezondheidsprogramma's bereiken we ook kwetsbare groepen en afgelegen gebieden. We blijven ook gericht op het creëren van een goede infrastructuur. Onlangs hebben we de renovatie van onze internationale luchthaven ten zuiden van Paramaribo afgerond, en we zijn bijna klaar met de aanleg van de noordelijke snelweg naar Frans Guyana. We vergroten ook de energieproductie om te voldoen aan de snel groeiende vraag van onze economie.”

Financieel inzicht
“Bij de Centrale Bank van Suriname proberen we een katalysator van kennis te zijn. We hebben een ambitieus programma gestart om jonge afgestudeerde mensen op verschillende afdelingen van de Centrale Bank werktrainingen te geven, waarbij ze praktische ervaring opdoen met beleid en samenwerking met andere instellingen, en we zijn van plan jonge trainees uit te wisselen met andere organisaties. We kijken ook verder dan de Centrale Bank, bijvoorbeeld via activiteiten als Financiële Educatie, een trainingsprogramma over economie voor lokale journalisten, en een seminar over witwaspraktijken en de strijd tegen de financiering van terrorisme.”

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen09 december - 12:30u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,491 31,818
EUR 32,854 33,498
GBP 38,687 39,445
ANG 17,303 17,642
AWG 17,495 17,838
BRL 5,996 6,113
TTD 4,655 4,747
BBD 15,524 15,828
XCD 11,663 11,892
PER 100 GYD 14,964 15,257
CNY 4,526 4,614

Gewogen Gemiddelde Koersen09 december - 12:30u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,061 31,592
EUR 31,471 31,854
GBP 38,159 38,914
ANG 17,066 17,404
AWG 17,256 17,598
BRL 5,914 6,031
TTD 4,592 4,683
BBD 15,312 15,615
XCD 11,504 11,732
PER 100 GYD 14,759 15,052
CNY 4,464 4,552

GoudcertificatenDecember 14

Coupure SRD
5 gram 18.312,73
10 gram 36.625,46
50 gram 183.127,28
100 gram 366.254,55
500 gram 1.831.272,77
1000 gram 3.662.545,55
Gold LBMA USD 1.790,15 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221207-1W 2022-12-07 85,3
CBTD221130-1W 2022-11-30 86,0
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221207-1W 2022-12-07 102,4
CBTD221130-1W 2022-11-30 103,2
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)