HERZIENING VAN CIRCULAIRE AAN DEVIEZENBANKEN EN WISSELKANTOREN 2020-1

 

In navolging van de wijziging van het wisselkoersarrangement krachtens de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No. 76) vaardigt de Centrale Bank van Suriname (de Bank) de Circulaire aan deviezenbanken en wisselkantoren 2021-1 uit. Onderhavige Circulaire omvat de herziening van de volgende bepalingen in de Circulaire van 21 september 2020. 

 

  1. De considerans wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

De Bank zal in het kader van de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk de wisselkoers als nominaal anker voor de beheersing van de inflatie verlaten en overstappen naar de basisgeldhoeveelheid als beleidsdoelvariabele. Tegen de achtergrond van de gewijzigde monetaire beleidsuitgangspunten heeft de Bank ingevolge de Resolutie van 3 juni 2021 No. 6778/21 (S.B. 2021 No 76) het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem verlaten en een flexibel wisselkoerssysteem geadopteerd.

 

Onder het flexibel wisselkoerssysteem onthoudt de Bank zich van valuta-interventies, behalve in gevallen van wanordelijke marktomstandigheden, gedefinieerd als een USD/SRD-wisselkoers die een intra-dag depreciatie noteert van meer dan 2 procent. In dergelijke marktomstandigheden kan de Bank besluiten om gedurende de dag tot USD 2 miljoen te verkopen via een concurrerende veiling en zijn de bruto-verkopen van vreemde valuta door de Bank beperkt tot USD 20 miljoen per kwartaal. De Bank zal geen rechtstreekse (“over-the-counter”) aan- en verkopen van vreemde valuta verrichten met staatsbedrijven of entiteiten uit de particuliere sector. Alle aan- en verkopen van vreemde valuta door de Bank zullen plaatsvinden via transparante, vooraf aangekondigde veilingen met vaste toewijzingen en variabele wisselkoersen.

 

Teneinde een ordelijk verloop op de valutamarkt onder het gewijzigd wisselkoersarrangement te bevorderen, gelden de navolgende voorwaarden en gedragsregels voor de deviezenbanken en de wisselkantoren:

 

  1. Het bepaalde onder 6 wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

Wisselkoersnotering: de Bank stelt vast en noteert vanaf 7 juni 2021 wisselkoersen die tot stand komen op basis van het vraag- en aanbodmechanisme op de valutamarkt, alwaar de deviezenbanken en wisselkantoren op een transparante en geordende wijze vreemde valuta verhandelen. Dit houdt in dat de Bank aan de hand van alle gerapporteerde transactievolumes en de koersnoteringen der deviezenbanken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde wisselkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u. Deze wisselkoersen zijn van toepassing op de waardering van goederen en diensten die zijn geprijsd in vreemde valuta. Valutatransacties van de Bank en de Overheid worden afgewikkeld tegen wisselkoersen die niet meer dan 2% afwijken van de geldende marktkoers op het moment van de transactie. De Bank verwerkt deze valutatransacties van de overheid bij de berekening en de publicatie van de gewogen gemiddelde wisselkoersen omstreeks 15:00u. Gegevens over transactievolumes en koersnoteringen van deviezenbanken en wisselkantoren worden ontleend aan de rapportages die door deviezenbanken en wisselkantoren aan de Bank worden verstrekt en uit het valutahandelsplatform, na operationalisering daarvan.

 

De wisselkoersnoteringen van de euro en andere buitenlandse valuta’s worden door de deviezenbanken en de wisselkantoren vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen.

 

  1. De eerste twee volzinnen van het bepaalde onder 12 worden vervangen en komen thans als volgt te luiden:

De marktparticipanten, zijnde deviezenbanken en wisselkantoren, dienen driemaal per dag alle valutatransacties die tot uiterlijk 09:30u, 12:00u en 14:30u hebben plaatsgevonden elektronisch conform het rapportageformaat in een Excel-sheet naar de Bank te rapporteren. Op basis van de gerapporteerde transactievolumes en –koersen berekent en publiceert de Bank driemaal per dag de gewogen gemiddelde van aan- en verkoopkoersen en wel als volgt:

- De eerste publicatie geschiedt omstreeks 10:00 uur op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 08:00u en 9:30u van de lopende dag hebben plaatsgevonden;

- De tweede publicatie geschiedt omstreeks 12:30u op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 08:00u en 12:00u van de lopende dag hebben plaatsgevonden; 

- De derde publicatie geschiedt omstreeks 15:00u op basis van de valutatransacties van deviezenbanken en wisselkantoren die tussen 14:30u van de vorige dag en 14:30u van de lopende dag hebben plaatsgevonden.

 

Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, worden gegevens over alle transactievolumes en -koersen van deviezenbanken en wisselkantoren van dat platform inbegrepen in de berekening en publicatie van de gewogen gemiddelde wisselkoersen.

 

  1. Het bepaalde onder 13 wordt vervangen en komt thans als volgt te luiden:

 De Bank publiceert dagelijks de gewogen gemiddelde koersnoteringen conform het bepaalde onder 6 en 12, namelijk driemaal per dag omstreeks 10:00u, 12:30u en 15:00u.

 

De bepalingen in de onderhavige Circulaire kunnen worden herzien bij de operationalisering van het valutahandelsplatform. De herziene bepalingen in deze Circulaire treden in werking met ingang van 7 juni 2021.

 

Paramaribo, 06 juni 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec*)   1.3 60.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 januari - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 21,064 21,108
EUR 22,832 23,094
GBP 28,206 28,764
ANG 11,574 11,803
AWG 11,702 11,934
BRL 3,901 3,978
TTD 3,098 3,159
BBD 10,384 10,589
XCD 7,801 7,956
PER 100 GYD 10,009 10,207
CNY 3,311 3,377

GoudcertificatenJanuari 28

Coupure SRD
5 gram 12.490,38
10 gram 24.980,75
50 gram 124.903,76
100 gram 249.807,52
500 gram 1.249.037,61
1000 gram 2.498.075,23
Gold LME: USD 1.794,10 / tr.oz

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220126-1W 2022-01-26 67,1
CBTD220119-1W 2022-01-19 74,5
CBTD220112-1W 2022-01-12 75,2
CBTD220105-1W 2022-01-05 79,5

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220126-1W 2022-01-26 80,5
CBTD220119-1W 2022-01-19 89,4
CBTD220112-1W 2022-01-12 90,2
CBTD220105-1W 2022-01-05 95,4
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2012   5.0 4.3
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec*)   1.3 60.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)