INTRA-DAG LIQUIDITEITSFACILITEIT

Inleiding

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) introduceert een intra-dag liquiditeitsfaciliteit ook wel intra-day liquidity facility (ILF) genoemd, die ter beschikking is voor de algemene banken. Middels deze faciliteit beoogt de Bank stagnatie in het betalingsverkeer te voorkomen door kortstondig krediet te verstrekken aan daarvoor in aanmerking komende algemene banken.

 

Algemene Regels

Voorwaarden

De algemene bank kan gedurende elke werkdag van de Bank gebruik maken van de ILF onder de voorwaarden dat:

 1. ter dekking van verstrekte liquiditeit uit de ILF een onderpand door de algemene bank is verstrekt aan de Bank;
 2. de algemene bank over onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum beschikt, waarbij maximaal 80% van de nominale waarde van het activum onder deze faciliteit kan worden getrokken;
 3. het leenplafond is vastgesteld op 1% van de SRD-reserve base[1] van de desbetreffende algemene bank;
 4. vereffening van elk opgenomen krediet vóór 14.00 uur van dezelfde werkdag plaatsvindt.

 

Beleenbaar activum, waardevermindering en prijsvaststelling

 1. Onbezwaard schatkistpapier van de Staat Suriname of enig ander door de Bank vastgesteld activum zal worden beschouwd als beleenbaar onderpand.
 2. Indien mocht blijken dat het onderpand bezwaard is, wordt een bedrag overeenkomstig het bezwaarde deel ingehouden van de kasreserve- of werkrekening van de algemene bank, zonder dat voorafgaande toestemming daarvoor nodig is van de desbetreffende bank.
 3. Het als onderpand verstrekt activum moet worden geregistreerd bij de Bank.
 4. Het onderpand zal worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

 

Beschikbaarheid van de ILF

 1. De ILF is kortstondig en op elke werkdag gedurende de openingstijden van de Bank ter beschikking van de algemene banken, met uitzondering van weekenden en nationale feestdagen.
 2. Deze faciliteit dient slechts intra dag en moet dezelfde werkdag vereffend worden.

 

Interest

Voor de gebruikmaking van de ILF is de algemene bank geen rente verschuldigd aan de Bank.

 

Conversie

Indien een algemene bank vóór 14.00 uur het op die werkdag opgenomen krediet niet met de Bank heeft verrekend of onvoldoende middelen daartoe op haar rekening heeft om aan haar betalingsverplichting te voldoen, vindt conversie naar de beleningsfaciliteit automatisch plaats. De kennisgeving hieromtrent zal achteraf plaatsvinden (zie circulaire inzake beleningsfaciliteit voor de voorwaarden). Indien op dezelfde werkdag vóór 14.00 uur de verrekening plaatsvindt, dan wordt het onderpand vrijgegeven.

 

Procedure

 1. De algemene bank stuurt per e-mail een aanvraagformulier (zie bijlage A) naar het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om in aanmerking te komen voor kortstondig krediet.
 2. In geval van storingen en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax worden verstuurd naar de afdeling Binnenland.
 3. De algemene bank dient de Bank een lijst te verschaffen van de personen die namens haar gemachtigd zijn om de ILF aan te vragen.
 4. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de algemene bank genotificeerd en wordt het onderpand bezwaard ten gunste van de Bank.

 

SLOTBEPALING EN INWERKINGTREDING

De Bank is bevoegd periodiek de voorwaarden ten aanzien van de ILF te herzien.

 

Deze circulaire treedt inwerking op de dag van de ondertekening door de president van de Bank.

 

Paramaribo, 26 september 2019

 

Robert van Trikt

President

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire.  

Klik hier voor de aanvraagformulier ILF/BF Krediet en Inpandgeving

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen28 juni - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 22,107 22,324
EUR 22,660 22,868
GBP 27,038 27,573
ANG 12,147 12,387
AWG 12,282 12,525
BRL 4,221 4,305
TTD 3,267 3,332
BBD 10,898 11,114
XCD 8,188 8,350
PER 100 GYD 10,505 10,713
CNY 3,299 3,364

GoudcertificatenJuni 28

Coupure SRD
5 gram 13.350,36
10 gram 26.700,72
50 gram 133.503,59
100 gram 267.007,17
500 gram 1.335.035,87
1000 gram 2.670.071,74
Gold LME: USD 1.823,40 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220622-1W 2022-06-22 29,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 29,4
CBTD220608-1W 2022-06-08 28,1
CBTD220601-1W 2022-06-01 18,4

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD220622-1W 2022-06-22 35,9
CBTD220615-1W 2022-06-15 35,3
CBTD220608-1W 2022-06-08 33,7
CBTD220601-1W 2022-06-01 22,1
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May*   1.5 55.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)