MIDDELINGSVOORZIENING SRD-KASRESERVES

 

Inleiding

Met verwijzing naar punt 5.f. ‘OVERIGE BEPALINGEN/Nadere voorschriften’ van het Algemeen Voorschrift “Kasreserveregeling voor de algemene banken in Suriname” d.d. 14 mei 2001, informeert de Centrale Bank van Suriname (de Bank) u hierbij over de middelingsvoorziening in de SRD-kasreserveregeling. De Bank introduceert namelijk het systeem van middelen van de aan te houden SRD-kasreserves, in het Engels ‘averaging of reserve requirements’. Deze maatregel moet gezien worden in het licht van het Reserve Money Targeting (RMT) regime, dat de Bank hanteert voor haar monetaire beleidsvoering, en beoogt ondersteuning te bieden aan het korte-termijn liquiditeitsbeheer van de algemene banken. Door deze faciliteit zal de behoefte van de banken om extra liquiditeiten aan te houden op hun werkrekening bij de Bank, teneinde aan grote opvragingen te kunnen voldoen, verminderen omdat zij een tijdelijk verhoogde liquiditeitsbehoefte kunnen opvangen door beroep te doen op een deel van hun kasreserves. Hierdoor kan de Bank een effectiever liquiditeitsbeheersingsbeleid voeren. Tevens beoogt de faciliteit een incentive te geven aan het helpen ontwikkelen van het rente-instrument in Suriname.

 

Met de middelingsvoorziening van de verplichte kasreserves zal het kasreserve-instrument naast het vervullen van de traditionele monetaire functie, dus ook het liquiditeitsmanagement van de algemene banken ondersteunen.

 

Definitie

De middelingsvoorziening houdt in dat de algemene banken gemiddeld over de reserve-aanhoudingsperiode moeten voldoen aan de vereiste kasreserves. Aldus dient de dagelijks aangehouden kasreserve gedurende de reserve-aanhoudingsperiode minimaal gelijk te zijn aan de vastgestelde vereiste kasreserve. Dit impliceert dat op elke individuele dag het saldo op de kasreserverekening lager of hoger kan zijn dan de vereiste kasreserve, maar dat gemiddeld over de aanhoudingsperiode moet zijn voldaan aan de vereiste kasreserve.

 

In het huidige systeem wordt de hoogte van de kasreserves gedurende een week constant gehouden. Bij middeling mogen banken een deel van de kasreserves aanwenden om korte-termijn liquiditeitstekorten op te vangen.

 

Technische Vormgeving

Vaststelling kasreserves

De vaststelling van de kasreserves zal om de twee weken geschieden op de woensdag.

 

Aan te wenden kasreserves

 1. Aan de algemene banken wordt toegestaan om maximaal 20% (twintig procent) van de omvang van hun effectieve kasreserves aan te wenden als buffer om korte-termijn liquiditeitstekorten op te vangen (zgn. 20%-kasreservetrekking).
 2. Onder effectieve kasreserves wordt verstaan de nominaal vastgestelde kasreserves, zijnde 39% van de reserve base, ná aftrek van de toegestane vrijval uit de kasreserves voor onder andere 7%-woningbouwhypotheken, kredietverstrekking aan de Staat en aan door Covid-19 pandemie getroffen gezinnen en bedrijven.
 3. Het resterende deel van 80% (tachtig procent) van de kasreserves dient te allen tijde aanwezig te zijn op de kasreserverekening van de algemene bank bij de Bank en zal vooralsnog muteren voor de financiering van de 7%-woningbouwhypotheken en Covid-19 kredieten, zulks op aanvraag van de algemene banken.

 

Aanhoudingsperiode

 1. De aanhoudingsperiode van de kasreserves wordt vastgesteld op twee weken oftewel veertien (14) dagen.
 2. De aanhoudingsperiode vangt aan op de woensdag en eindigt op de tweede dinsdag daaraanvolgend.
 3. Ter illustratie: op woensdag 9 juni 2021 wordt de verplichte kasreserve vastgesteld op SRD 100,-. Gedurende woensdag 9 juni t/m dinsdag 22 juni mag SRD 20,- worden aangewend door de banken voor liquiditeitsmanagement met dien verstande dat het gemiddeld saldo van de kasreserves gedurende 9 juni t/m 22 juni SRD 100,- bedraagt. Op woensdag 23 juni wordt een nieuwe stand van de kasreserves vastgesteld en is gedurende de reserve-aanhoudingsperiode de middelingsprocedure wederom van toepassing.

 

Procedures en monitoring

 1. De algemene banken zullen de afdeling Statistieken van de Bank conform het aangehechte aanvraagformulier (zie bijlage 1) uiterlijk 11.00 u. a.m. informeren welk bedrag zij wensen te onttrekken uit de kasreserves ten gunste van hun werkrekening bij de Bank, uiteraard met inachtneming van het 20%-maximum. Zulks geschiedt via een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Hoofd van afdeling Statistieken), Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Adjunct-hoofd afdeling Statistieken) en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 2. Na autorisatie van de afdeling Statistieken wordt dit aanvraagformulier door deze afdeling per email verstuurd naar de afdeling Binnenland voor de afhandeling.
 3. In geval van storing en/of onderbrekingen kan de aanvraag per post of per fax (op het nummer 470849) worden verstuurd naar de afdeling Statistieken.
 4. De monitoring van de SRD-kasreserves zal geschieden door de afdeling Statistieken.
 5. De afdeling Statistieken zal bij elke vaststelling van de kasreserves, de algemene bank per email informeren over de hoogte van de 20%-kasreservetrekking die zij gedurende de reserve-aanhoudingsperiode mag aanspreken.
 6. Op de dag van de vaststelling van de kasreserves zal de afdeling Statistieken elke bank per email informeren of zij al dan niet heeft voldaan aan haar kasreserveplicht in de afgelopen aanhoudingperiode.

 

Kasreserverapportage

De rapportagestaat voor de SRD-kasreserves wordt aangepast zodat de algemene banken de effectieve kasreserves en de toegestane trekking van maximaal 20% daarvan, kunnen rapporteren aan de Bank (zie bijlage 2). 

 

Continuering van overige bepalingen

De bepalingen van het Algemeen Voorschrift “Kasreserveregeling voor de algemene banken in Suriname” d.d. 14 mei 2001, blijven van kracht. Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat de berekening van de kasreserves op basis van het 4-weeks voortschrijdend gemiddelde en de huidige kasreserverekeningen vooralsnog worden gehandhaafd.

 

Sancties

Aan de algemene bank die minder kasreserves aanhoudt dan conform de onderhavige circulaire noodzakelijk is, zal een boete in rekening worden gebracht. De boete wordt opgelegd in de vorm van rente over het bedrag van het manco gedurende de aanhoudingsperiode van 14 dagen. De rentevoet die hierbij van toepassing zal zijn, is gelijk aan de voor die periode vastgestelde rente voor de beleningsfaciliteit van de Bank vermeerderd met een premie van drie procentpunt. De Bank zal het boetebedrag debiteren ten laste van de SRD-werkrekening van de desbetreffende bank. Als renteconventie zal gelden: ‘actual/360’.

 

Slotbepaling en inwerkingtreding

 1. De Bank is bevoegd deze circulaire periodiek te herzien.
 2. De circulaire treedt in werking op 14 juli 2021.

 

Paramaribo, 5 juli 2021

 

Maurice L. Roemer

Governor

 

Klik hier voor de PDF-versie van deze circulaire en de bijlages.  

 

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 10:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,800 32,200
EUR 34,440 35,113
GBP 39,183 39,951
ANG 17,473 17,815
AWG 17,667 18,013
BRL 6,279 6,402
TTD 4,696 4,788
BBD 15,676 15,983
XCD 11,778 12,009
PER 100 GYD 15,110 15,407
CNY 4,716 4,809

Gewogen Gemiddelde Koersen02 februari - 10:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 32,072 32,511
EUR 33,122 33,381
GBP 39,518 40,301
ANG 17,622 17,971
AWG 17,818 18,171
BRL 6,333 6,458
TTD 4,737 4,830
BBD 15,810 16,123
XCD 11,879 12,114
PER 100 GYD 15,240 15,541
CNY 4,757 4,851

GoudcertificatenFebruari 02

Coupure SRD
5 gram 19.937,94
10 gram 39.875,89
50 gram 199.379,43
100 gram 398.758,85
500 gram 1.993.794,27
1000 gram 3.987.588,54
Gold LBMA USD 1.925,90 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 47,9
CBTD230125-1W 2023-01-25 49,4
CBTD230118-1W 2023-01-18 59,7
CBTD230111-1W 2023-01-11 73,9

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD230201-1W 2023-02-01 57,5
CBTD230125-1W 2023-01-25 59,3
CBTD230118-1W 2023-01-18 71,6
CBTD230111-1W 2023-01-11 88,7
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
2022   52.4 54.6
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct   6.5 49.0
Nov   3.7 49.5
Dec*   4.7 54.6

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)