De uitvoering van het Actieplan voor Governance Hervormingen, initieel goedgekeurd op 31 mei 2021 door de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en gewijzigd op 13 september 2021, is voortgezet.

De verschillende trajecten die reeds zijn opgestart lopen, op enkele uitdagingen na, voorspoedig. Vele medewerkers van de CBvS combineren gemotiveerd hun reguliere werkzaamheden met het ontwikkelen en implementeren van de hervormingstrajecten. Recent heeft de tweede evaluatie van het Actieplan door de RvC plaatsgevonden. Middels dit verslag informeert de CBvS alle stakeholders over de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van het Actieplan.

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN IN PERIODE 2 GEWEEST? 

1. De ontwerp Bankwet met de memorie van toelichting is officieel aangeboden aan de Minister van Financiën & Planning.
Met het aanbieden van de ontwerp Bankwet aan de Minister van Financiën & Planning is door de CBvS een enorme stap gezet richting het neerzetten van een goed fundament dat effectieve en efficiënte besluitvorming, welke voldoet aan de hedendaagse eisen die gesteld worden aan centrale banken, mogelijk maakt.
2. Start capaciteitsopbouw afdeling Internal Audit en uitvoering van internal audits op cruciale gebieden.
De externe partij (de co-sourcer) die de afdeling Internal Audit assisteert bij de opzet van de afdeling heeft een aanvang gemaakt met de capaciteitsopbouwsessies voor medewerkers van die afdeling. Voorts is er een aanvang gemaakt met een corporate governance audit en met audits van enkele processen van de CBvS.
3. De Pilot Operationeel risico assessment is afgerond.
De afdeling Risk heeft een Pilot Operationeel Risico Assessment binnen het Directoraat Bankbedrijf en Bancaire Zaken (DBB) uitgevoerd met als doel de significante risico’s van de meest gevoelige afdelingen binnen dit Directoraat in kaart te brengen en de “lessons learned” uit de Pilot Bankbreed mee te nemen bij overige risicoassessments. De resultaten van de Pilot zijn verwerkt in een rapport dat is aangeboden aan de relevante organen.
4. Het traject in het kader van het versterken van de governance van en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves is opgestart.
De Bank beheert en administreert de internationale reserves van Suriname conform het bepaalde in art 20 lid 5 van de Bankwet 1956. Zij moet deze taak vervullen binnen een beheersstructuur gestoeld op internationaal geldende best practices. Een projectteam, dat tevens tijdelijk fungeert als Investment Committee, is gestart met een review van de Investment Policy en de daarbij behorende richtlijnen. De middle office (afdeling Risk), belast met de risicomanagement activiteiten en de compliance activiteiten aangaande het beheer van de Internationale Reserves, heeft de periodieke rapportages aan het Investment Committee opgestart.
5. Er is significante progressie geboekt in het finaliseren van de te publiceren jaarverslagen over de boekjaren 2016-2018.
In het kader van het herstel van de tijdige financiële verslaggeving in overeenstemming met de wettelijke vereisten en daarmee de transparantie naar haar stakeholders toe heeft de CBvS het tot een prioriteit gemaakt de achterstallige jaarverslagen zo spoedig mogelijk te publiceren. Thans zijn de externe audits over de boekjaren 2016, 2017 en 2018 in een afrondende fase beland.

 

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN VOOR HET VOLGENDE KWARTAAL?

In het kader van het herstel van de tijdigheid van de financiële verslaggeving in overeenstemming met de wettelijke vereisten zal het jaarverslag over het boekjaar 2019 ook spoedig worden gepubliceerd. 

 

Als onderdeel van de versterking van de governance van en het toezicht op het beheer van de Internationale Reserves zal het Investment Committee formeel opnieuw worden ingesteld en zullen de periodieke rapportages vanuit de middle office naar de RvC worden opgestart. 

 

De toepassing van “International Financial Reporting Standards” (IFRS) per boekjaar 2020 zal van start gaan.

 

Er zal een aanvang worden gemaakt met de verdere ontwikkeling van beleid en kaders voor cybersecurity en bedrijfscontinuïteit.

 

AANPASSINGEN

Tijdens de evaluatie van het Actieplan door de RvC zijn er geen aanpassingen aangebracht.

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)

 

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 31,688 31,866
EUR 32,746 33,376
GBP 38,643 39,400
ANG 17,411 17,752
AWG 17,604 17,949
BRL 6,074 6,193
TTD 4,662 4,754
BBD 15,621 15,927
XCD 11,736 11,966
PER 100 GYD 15,057 15,352
CNY 4,546 4,635

Gewogen Gemiddelde Koersen08 december - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 30,834 31,284
EUR 31,239 31,583
GBP 37,601 38,346
ANG 16,942 17,277
AWG 17,130 17,469
BRL 5,910 6,027
TTD 4,537 4,627
BBD 15,200 15,501
XCD 11,420 11,646
PER 100 GYD 14,651 14,942
CNY 4,423 4,511

GoudcertificatenDecember 08

Coupure SRD
5 gram 18.258,91
10 gram 36.517,81
50 gram 182.589,05
100 gram 365.178,10
500 gram 1.825.890,50
1000 gram 3.651.781,00
Gold LBMA USD 1.782,20 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221207-1W 2022-12-07 85,3
CBTD221130-1W 2022-11-30 86,0
CBTD221123-1W 2022-11-23 86,4
CBTD221116-1W 2022-11-16 86,6

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD221207-1W 2022-12-07 102,4
CBTD221130-1W 2022-11-30 103,2
CBTD221123-1W 2022-11-23 103,7
CBTD221116-1W 2022-11-16 103,9
Weekbalans

Inflatie

    Average End-of-period
2013   1.9 0.6
2014   3.4 3.9
2015   6.9 25.1
2016   55.5 52.4
2017   22.0  9.2 
2018   6.8# 5.4 
2019   4.4#  4.2 
2020   34.9 60.8
2021   59.1  60.7 
       
2021   Month-to-month Year-to-year
Jan   2.6 63.8
Feb   1.3 61.9
Mar   2.1 50.4
Apr   3.5 44.4
May   4.2 43.6
Jun   10.8 54.0
Jul   5.7 58.9
Aug   11.6 74.4
Sep   1.3 69.5
Oct   1.5 60.6
Nov   3.3 63.4
Dec   1.3 60.7
       
2022   Month-to-month Year-to-year
Jan   3.1 61.5
Feb   1.7 62.1
Mar   2.2 62.2
Apr   1.9 59.8
May   2.7 57.5
Jun   9.1 55.1
Jul   1.7 49.2
Aug   4.0 39.1
Sep   3.3 41.9
Oct*   6.6 49.1

*) Preliminary figures

# 10-months inflation (Computations without data for May and June)